Akupunktura.

Akupunktura je určitě nejznámější disciplinou tradiční čínské mediciny. Patří mezi nejstarší léčebné postupy, to však vůbec nesnižuje její význam, neboť jak známo, právě čas spravedlivě a nemilosrdně oddělí významné od nevýznamného, hodnotné od nehodnotného.
Stránky, Vám milý návštěvníku, poskytují teoretické základy ukázkou akupunkturních drah a bodů na těchto drahách nebo přímo praktické ukázky akupunktury (klikněte zde). Na video sekvencích provádí akupunkturu náš přítel a spolupracovník MUDr. Radomír Růžička, CSc., přední český lékař akupunkturista a znalec tradiční čínské mediciny.

Dráhy a spojnice.

Dráhy a spojnice (kolaterály) tvoří síť pro vedení čchi lidským organismem. Spojují vnitřní orgány s různými tkáněmi a orgány povrchových částí těla a tvoří tak jednotu těla a orgánů. Dráhy jsou kmenové části patřící příslušným orgánům, spojnice jsou jejich podružné větve procházející celým tělem. Systém drah a spojnic se především skládá z
  • dvanácti řádných (hlavních) drah,
  • osmi zvláštních drah a
  • patnácti spojnic.
Dvanáct řádných drah spolu s přední a zadní střední drahou tvoří čtrnáct drah s aktivními body používanými při léčbě akupunkturou nebo moxováním.

Dvanáct řádných drah.
Dráha plic Taiyin na rukou (zkratka P).
Dráha tlustého střeva Yangming na rukou (TS).
Dráha žaludku Yangming na nohou (Ž).
Dráha sleziny (sleziny-slinivky) Taiyin na nohou (SS).
Dráha srdce Shaoyin na rukou (S).
Dráha tenkého střeva Taiyang na rukou (TeS).
Dráha močového měchýře Taiyang na nohou (MM).
Dráha ledvin Shaoyin na nohou (L).
Dráha obalu srdce (perikardu, osrdečníku) Jueyin na rukou (OS).
Dráha tří ohřívačů (oh˛ů, zářičů) Shaoyang na rukou (TO).
Dráha žlučníku Shaoyang na nohou (Žl).
Dráha jater Jueyin na nohou (J).


Osm zvláštních drah.
Dráha přední střední (početí) Ren (PS).
Dráha zadní střední (řídící) Du (ZS).
Ústřední dráha Chong.
Pásová (opasku) dráha Dai.
Jangová patní dráha Yangqiao.
Jinová patní dráha Yinqiao.
Jangová pojivová dráha Yangwei.
Jinová pojivová dráha Yinwei.


Patnáct spojnic.
Spojnice čtrnácti hlavních drah plus hlavní spojnice sleziny.

Dráha plic     Zpět
Vnitřní průběh dráhy plic začíná ve střední části hrudní dutiny, směřuje dolů a dostává se do kontaktu se sdruženým orgánem - tlustým střevem. Otáčí se zpět, jde podél ústí žaludku přes bránici do plic. Na povrch vystupuje ve druhém mezižeberním prostoru uprostřed mezi linií prsní bradavky a podpaží (bod Zhongfu P 1), stoupá k prvnímu mezižebří, stáčí se ke středu dvouhlavého svalu a k lokti. Dále probíhá nepřetržitě dolů podél radiální (palcové) strany předloktí, radiálně od výběžku processus styloid radii (vřetenní kosti) oblasti nad zápěstím, tam vchází do cunkou (na arterii radialis na zápěstí využívaný pro pulzovou diagnostiku). Dále pak přes bříško palce po radiální hranici až k nehtovému lůžku koncového článku palce (Shanzhong P 11).
Od bodu na zápěstí (Lieque P 7) vytváří větev jdoucí na radiální stranu ukazováku, kde se spojuje s dráhou tlustého střeva v bodě TS 1 Shangyang.
Dráha má 11 bodů :
První bod dráhy je Zhongfu P 1; Shaoshang P 11 je poslední bod.

Dráha tlustého střeva     Zpět
Dráha tlustého střeva začíná na radiální straně (strana vedle palce) u nehtového lůžka posledního článku ukazováku. Podle něj postupuje do 1. meziprstního prostoru a pak v jamce mezi šlachou m. extensor pollicis longus a brevis. Dále po anterolaterální straně předloktí, na paži, na nejvyšší bod ramene, jde na krk, přes tváře k dolním zubům a dásním, pak se otáčí kolem horního rtu, křížuje symetrickou dráhu na filtru pod nosem a končí poblíž (0.5 proporcionálního cunu) nosního křídla, levá dráha na pravé straně a obráceně, kde se propojuje s drahou žaludku.
Od 16. bodu dráhy (Jugu TS 16) se její vnitřní dráha dostává k 7."krčnímu obratlu (bod Dazhui ZS 14). Odtud se stáčí ke klíční kosti pro komunikaci s plícemi. Pokračuje přes bránici až do tlustého střeva, svého příslušného orgánu a propojuje se až v bodě Shangjuxu Ž 37.
Dráha tlustého střeva má celkem 20 bodů :
Prvním je Shangyang TS 1 a posledním je Yingxiang TS 20.

Dráha žaludku     Zpět
Dráha žaludku začíná pod středem oční jamky a vytváří na obličeji jakousi podkovu jdoucí před ušním boltcem až za hranici vlasaté části hlavy (Touwei Ž 8).
Z obličejových bodů má spoje k uším, křižuje jazyk (Chenqi Ž 1), z Sibai Ž 2 je spoj k Chengjiang PS 24. de dolů podél úhlu čelisti, body Daying Ž 5
Obličejová větev pokračuje dolů z bodu Daying Ž 5 podél hrdla ke klíční kosti přes bod Renying Ž 9 až k bodu Qische Ž 11 v oblasti klíční kosti. Odtud má spoj s Dazhui ZS 14. Potom směřuje dopředu ke klíční kosti a tam se dráha rozděluje na zevní a vnitřní větve.
Vnitřní větev přímo běží z klíční kosti přes bránici do žaludku a propojí se se slezinou a sestupuje až bodu Qichong Ž 30.
Zevní větev (hlavní dráha) jde přímo dolů přes prsní bradavky až k pupeční krajině do dolní části břicha Qichong Ž 30, obě větve se v tomto bodě setkávají. Odtud sestupuje dráha dolů po přední straně stehna vnější straně holenní kosti až k bodu Chongyang Ž 42 na nejvyšším bodě hřbetu nohy a na vnitřní stranu posledního článku druhého prstu nohy Lidui Ž 45.
Vedlejší větev vystupuje z bodu Zusanli Ž 36, končí na vnitřní straně posledního článku třetího prstu nohy.
Další vedlejší větev vystupuje z bodu na hřbetu nohy Chongyang Ž 42 a propojuje se s drahou sleziny na vnitřní straně konce palce nohy Yinbai SS 1.
Dráha žaludku má celkem 45 bodů.

Dráha sleziny-slinivky     Zpět
Dráha sleziny začíná na vnitřní (mediální) straně posledního článku palce nohy Yinbai SS1. Odtud pokračuje po hranici bílé a červené kůže na vnitřní straně nohy k vnitřnímu kotníku. Potom jde po zadní ploše holenní kosti a střední ploše bérce před drahou jater do bodu Yinlingquan SS 9, na vnitřní (anteromediální) straně kolena. Prochází dál vnitřní stranou stehna a vstupuje do břišní dutiny. V bodě Chongmen SS 12 se dráha větví na hlavní a vnitřní větev.
Hlavní větev stoupá podél dráhy až do bodu Dabao SS 21.
Vnitřní větev prochází slezinou a propojuje se s žaludkem. Odtud stoupá bránicí, přes prsa k jícnu, do úst ke kořeni jazyka.
Větev z žaludku pak jde nahoru přes bránici a vstupuje do srdce, kde se spojuje s dráhou srdce.

Dráha srdce     Zpět
Dráha srdce začíná v srdci, prochází bránicí a vstupuje do tenkého střeva. Potom se vrací do "srdečního systému", vede kolem srdce, běží kolem jícnu nahoru, spojuje se s očima, vstupuje do mozku a jde do uší. Otvírá se a rozprostírá na špičce jazyka.
Ze srdečního systému jde nahoru do pravé plíce, pak příčně do podpaždí na spodním okraji 3. žebra, bod Jiquan S 1. Probíhá na vnitřní straně paže směrem k mediálnímu epikondylu po ulnární straně předloktí. Prochází body Shaohai S 3 a Shenmen S 7 a projde až na vnitřní stranu malíčku a končí na vnitřní straně posledního článku malíku, bod Shaogong S 9, kde se spojuje s drahou tenkého střeva (Shaoze TeS 1).
Dráha srdce má celkem 9 bodů.

Dráha tenkého střeva     Zpět
Dráha tenkého střeva začíná na vnější (ulnární) straně malíčku bodem Shaoze TeS 1. Odtud stoupá podél vnější (ulnární) strany zápěstí kolem proc. styloid. ulnae, mění směr na vnitřní stranu lokte, dále pak po vnější straně paže k lopatce. Tam krouží kolem lopatky (vytváří trojúhelníkové uspořádání) a ramene, setkává se s bodem Dazhui ZS 14. Zde se rozděluje na dvě větve, vnější a vnitřní.
Vnitřní větev sestupuje do plic k propojení se srdcem, přechází přes bránici do tenkého střeva. Čchi pak jde až dolů do bodů Xiajuxu Ž 39.
Vnější větev stoupá do klíční kosti po krku do dolní čelisti až do Quanliao TeS 18. Odtud pak hlavní větev jde do vnější strany očního koutku a do posledního bodu dráhy Tinggong TeS 19, potom vstupuje do ucha.
Vedlejší větev jde z Quanliao TeS 18 do vnitřního očního koutu, kde se spojuje s drahou močového měchýře v bodě Jingming MM 1.
Dráha tenkého střeva má celkem 19 bodů.


Dráha močového měchýře     Zpět
Dráha močového měchýře začíná u vnitřního očního koutku v bodu Jingming MM 1, stoupá k čelu prochází bodem Zanzhu MM 2, dále k temeni, kde mají obě symetrické dráhy spoje na vrcholku hlavy s drahou zadní střední v bodě Baihui ZS 20, vlastní dráha pokračuje dolů do záhlaví, kde v bodě Tianzhu MM 10 se větví. Obě větve jdou dolů jedna 1.5 cunu od obratlů, druhá o 3 cuny dále od sloupce obratlů, z bodu Tianzhu MM 10 jde také spojka do Dazhui ZS 14.
Dráha probíhající blíže k páteři pokračuje po středu zadní plochy stehna. V podkolenní jamce v bodu Weizhong MM 40 se spojuje se zevní dráhou.
Zevní dráha, probíhající dále od páteře, se v oblasti ledvin propojuje přes tělní dutiny s ledvinami a močovým měchýřem, prochází gluteální krajinou bodem (Huantiao Žl 30) do již zmíněného MM 40.
Hlavní dráha pak klesá dolů po zadní a vnější straně lýtka k boční straně nohy až k malíku nohy do posledního bodu dráhy Zhiyin MM 67 na laterální straně malíku nohy u rohu nehtového lůžka, který je propojen přes chodidlo spojnicí s drahou ledvin.
Dráha má celkem 67 bodů.


Dráha ledvin     Zpět
Dráha ledvin začíná na vnitřním konci malíku nohy, jde na chodidlo, kde vystupuje v první třetině bodem Yongquan L 1. Postupuje podél člunkovité kosti na zadní část vnitřního kotníku, který obkružuje, stoupá nahoru po vnitřní ploše bérce, prochází bodem Yinqu L 10 až k bodu Huiyin PS 1. Vstupuje do nitra těla, do pohlavních orgánů a nahoru v čáře půl cunu od středové linie těla do Youmen L 21. Pak pokračuje nahoru v čáře asi 2 c od středové linie těla do podklíčkové krajiny bodu Shufu L 27.
Vnitřní větev, která začíná v bodě Huiyin PS 1, jde dozadu kolem anusu přes Changqiang ZS 1 nahoru podél páteře až do bodu Mingmen ZS 4 v oblasti ledvin. Odtud vstupuje do ledvin a propojuje se s močovým měchýřem. Z ledvin prochází játry, prochází bránicí, vstupuje do plic a podél hrtanu, končí u kořene jazyka. Čchi se pak dostáva do uší a rozprostírá se u kořene jazyka.
Vedlejší větev vystupuje z každé plíce má spoje k srdci a jde do prsou, kde se napojuje na na dráhu obalu srdce.
Dráha ledvin má celkem 27 bodů


Dráha obalu srdce     Zpět
Vnitřní průběh dráhy obalu srdce začíná v oblasti prsou. Odtud vstupuje do perikardu (ochranného obalu srdce), svého hlavního orgánu. Potom prochází bránicí do břicha, kde je v kontaktu s horní, střední a dolní částí břišní dutiny. Pak se vrací do perikardu, jde podél esophagu. Dráha pokračuje vzhůru, spojuje se s očima a vstupuje do mozku.
Hlavní větev jde z prsou a vystupuje na povrch 1 cun vedle prsní bradavky v bodu Tianchi OS 1 a odtud jde mezi drahami plic a srdce k podpažní rýze. Sestupuje dolů středem vnitřní částí ruky až dosáhne střed vrcholu prostředníku v bodě Zhongchong OS 9.
Vedlejší větev, která jde z dlaně z bodu Laogong OS 8, běží podél prsteníku k jeho konci a tam se spojuje s drahou tří ohřivačů.
Dráha obalu srdce má celkem 9 bodů.Dráha tří ohřívačů     Zpět
Dráha tří ohřívačů začíná u neftového lůžka na ulnární straně špičky prsteníku, (na straně směrem k malíku, pokračuje po straně prsteníku, mezi 4. a 5. metakarpem po dorzální straně (hřbetu) zápěstí, uprostřed zevní strany předloktí přes olecranon po střední části horní části paže až na rameno, kde se kříží s dráhou žlučníku, má spoj k bodu Dazhui ZS 14.
Vnitřní dráha jde podél klíční kosti do hrudníku, kde se rozděluje na dvě větve.
Vnitřní větev se spojuje s perikardem a sestupuje přes bránici dolů do břicha, kde se propojí s horní, střední a dolní částí břišní dutiny, propojuje se dolů k bodu Weiyang MM 39.
Hrudní větev jde nahoru z hrudi do klíční kosti nahoru, kde se spojí s hlavní drahou pokračující od ramena na krk a obkružuje ušní boltec, končí v bodě Sizhukong TO 23.
V bodě Yifeng TO 17 vstupuje do ucha a jde do oka, zde krouží směrem vzhůru a vrací se do ucha, začíná vpředu. Prochází přes body Ermen TO 21, Erheliao TO 22 na vnější straně obočí v bodě Sizhukong TO 23 u zevního okraje obočí.
Od bodu TO 23 jde spojnice k bodu Tongziliao Žl 1, kde se spojuje s drahou žlučníku.
Dráha tří ohřívačů má celkem 23 bodů.Dráha žlučníku     Zpět
Dráha žlučníku vychází z vnějšího očního koutku v bodě (Tongziliao Žl 1), jde šikmo do Tinghui Žl 2 v jamce před uchem vzhůru do dolního rohu čela bod Touwei Ž 8, pak sestupuje dozadu za ucho do Wangu Žl 12. Odsud se vrací na čelo (Yangbai Žl 14), sestupuje k Fengchi Žl 20, Dráha vvytváří ve spánkové části hlavy složitý systém celkem 20 bodů.
Z bodu Fengchi Žl 20 jsou spoje do bodu Tianrong TeS 17, pak dozadu k bodu Dazhui ZS 14.
Retroaurikulární větev prochází bodem Yifeng TO 17, vrací se zpět k zevnímu očnímu koutku Tongziliao Žl 1, sestupuje do tvářr, jde dolů podél krku dolů do klíční kosti, kde se střetává s hlavní drahou.
Vnitřní větev dále sestupuje na a do hrudníku, přes bránici k propojení s játry a vstupuje do svého hlavního orgánu žlučníku, odtud dolů k okraji stydké krajiny příčně do oblasti kyčle (Huantiao Žl 30).
Hlavní dráha pokračuje dolů k bodu Jianjing Žl 21, dosáhne klíční kost, projde podpažní jamkou po straně hrudníku přes volný okraj žeber, v oblasti kyčle se setkává s vnitřní větví. Sestupuje dolů ve středové linii vnější části nohy před kotníkem, přes Zulinqi Žl 41 a končí na špičce čtvrtého prstu na noze.
Vnitřní větev z bodu Zulinqi Žl 41 běží do oblasti palce na noze, kde se spojuje s drahou jater.
Dráha žlučníku má celkem 44 bodů.

Dráha jater     Zpět
Dráha jater začíná na vnější straně posledního článku palce nohy. Běží nahoru po nártu nohy, prochází bodem Zhongfeng J 4, 1 cun před středem vnitřního kotníku, 8 cunů nad kotníkem se kříží s drahou sleziny, stoupá po vnitřní straně nohy k vnitřní straně kolena. Potom běží stále nahoru po vnitřní straně stehna k pubické krajině do oblasti klína, točí se kolem zevních genitálií, vstupuje do spodní části břicha do bodu Qimen J 14, projde Zhangmen J 13. Z bodu Zhangmen J 13 se větví do břicha.
Vnitřní větev běží vzhůru, točí se kolem žaludku, vstupuje do jater a propojí se žlučníkem. Odtud pokračuje nahoru prochází bránicí a větví se do costal a hypochondriac oblastí. Pak vystupuje podél hrdla do nosohrtanu a otvírá se do očí, pokračuje nahoru a dostává se do mozku, prochází ušima a větví se v čele ke spojení se zadní střední na vrcholku hlavy.
Větev, která se zvedá z očního systému, běží dolů do tváře, otáčí se kolem vnitřního povrchu rtů. spojuje se z jazykem po stranách jazyka.
Větev začínající v játrech, jde přes bránici, vtéká do plic a jde dolů do střední dutiny břišní, kde se propojí s drahou plic.
Dráha jater má celkem 14 bodů.

Přední střední dráha     Zpět
Přední střední dráha řídí všechny jinové dráhy těla a proto se jí říká dráha moře jinu.
Má také vztahy k sexuálním a reprodukčním funkcím těla.
Přední střední dráha začíná v Dantian, větví se v bodě Huiyin PS 1. Běží dolů krouží kolem vnějších pohlavních orgánů do pubické oblasti pubis, jde nahoru po přední střední linii břicha, hrudníku, krku až do Chengjiang PS 24, pod spodním rtem uprostřed brady.
Vedlejší dráha se otáčí kolem rtů, dostane se do Yinjiao ZS 28, kde se spojuje se zadní střední drahou, větví se a stoupá tvářemi do Chenqi Ž 1 pod očima, tam čchi vstupuje do mozku.
Přední střední dráha má celkem 24 bodů.

Zadní střední dráha     Zpět
Zadní střední dráha řídí všechny jangové dráhy těla a proto se také nazývá moře jangu.
Zadní střední dráha začíná v Dantian a vynoří se v perineu Huiyin PS 1, běží dozadu kroutí se kolem anusu a pak se dostane do bodu Changquiang ZS 1, Stoupá nahoru po střední dráze zad, vstupuje do ledvin v bodě Mingmen ZS 4. Prochází bodem Dazhui ZS 14 a týlní částí krku, dostává se do Fengfu ZS 16, kde vstupuje do mozku. Znovu se vynoří a stoupá k vrcholku hlavy a jde po střední linii vpřed, sestupuje čelem až ke špičce nosu. Z rýhy mezi horním rtem a nosní přepážkou v bodě Renzhong ZS 26 zatáčí kolem rtů a dojde do bodu Yinjiao ZS 28, kde se napojuje na přední střední dráhu.
Zadní střední dráha má dohromady 28 bodů.